Tonny Sikkes

Tonny Sikkes

Artikel Stress Reductie Programma (SRP)

Het SRP programma is een wetenschappelijk gevalideerd programma dat stressmanagementtechnieken combineert met objectieve biomedische feedback. Met behulp van het SRP programma kan men door middel van zelfsturing leren grip te krijgen op zijn gevoelsleven. Het SRP programma is erop gericht mensen te helpen bij het leren herkennen van hun stressbronnen en de mentale, emotionele en fysieke gevolgen daarvan. Om vervolgens deze effecten van stress te kunnen stoppen en om te zetten in rust, evenwicht en veerkracht. Dit bevordert op effectieve wijze het welbevinden, de gezondheid en prestaties.

In het SRP programma werken we met het fenomeen ‘hartcoherentie’.

Al in 1760 werd door de Zwitser Albrecht von Haller ontdekt dat een gezond hart niet een continu regelmatig ritme heeft. Onder invloed van ons autonome zenuwstelsel wordt het continu versneld en vertraagd. Versnelling vindt plaats onder invloed van het sympathische deel, vertraging door het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel. Dit natuurlijke patroon van versnelling en vertraging van het hartritme wordt de hartritmevariabiliteit (HRV) genoemd (zie bovenste plaatje figuur 1).

Het hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van welbevinden. Vanuit het hart worden informatiestromen naar ons brein en ons lichaam gezonden. Is het ritme regelmatig dan werken lichaam en brein synchroon samen, met diepgaande effecten. De HRV staat op haar beurt weer sterk onder invloed van gevoelens en emoties.

Hartcoherentie is in feite het in balans zijn van de HRV; de versnelling en vertraging verloopt op een vloeiende, regelmatige wijze. In niet-coherente toestand is de versnelling en vertraging van de HRV chaotisch. In de afgelopen eeuw is ontdekt dat hartcoherentie optreedt wanneer positieve emoties als vreugde, dankbaarheid, waardering of flow wordt ervaren. Het omgekeerde is het geval bij het ervaren van emoties als frustratie, woede, depressiviteit of apathie (zie figuur 1).

figuur 1: HRV & HRV bij verschillende emoties

In het SRP programma wordt geleerd het eigen hartritme te beïnvloeden, en daarmee de eigen prestaties, gezondheid en welbevinden te verhogen. Hierbij maken we gebruik van biofeedback met door HeartMath USA ontwikkelde apparatuur, de emWave.

Er is de afgelopen 15 jaar zeer veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van hartcoherentie en gebruik van de emWave. Dit laat zien dat het een positief effect heeft op o.a. het leervermogen, de emotionele stabiliteit en stress. Als fysiologische effecten worden genoemd een verbetering van het immuunsysteem, de bloeddruk, astma en afname van moeheid en hoofdpijn. Bovenal is het een instrument dat op eenvoudige manier door iedereen is te gebruiken.

Uit onderzoek is gebleken dat de HeartMath methode heel effectief is bij re-integratie in het arbeidsproces.
De afgelopen twee jaar is er een groot onderzoek gedaan naar de effectiviteit van re-integratietechnieken. BIMRA staat voor Beoordelen van Interventies en Meetinstrumenten bij Re-integratie naar Arbeid. Het betreft een project dat met financiering van het UWV is uitgevoerd en in april 2008 is afgerond. Hierbij werd het HeartMath Stress Reductie Programma beoordeeld als een effectieve interventie bij re-integratie (opmerkelijk is dat slechts 6 van de 49 interventies als effectief zijn beoordeeld).

Voor meer informatie zie bijlage en www.bimra.nl (HeartMath is te vinden op blz. 106 van de catalogus die je kunt downloaden).

Aanvullende informatie over onderzoeksresultaten is te vinden op www.heartmath.org en www.heartmathbenelux.com.