Tonny Sikkes

Tonny Sikkes

Slanker met je hartritme

In negen weken afvallen met je hart als dirigent

Overgewicht is een wereldwijd en explosief groeiend gezondheidsprobleem. In Nederland kampt inmiddels meer dan de helft van de volwassenen met (ernstig) overgewicht en ruim 15% van de kinderen van 4-15 jaar. David O’Hare, schrijver van het nieuwe boek ‘Slanker met je hartritme’, heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de overtollige kilo’s kwijt te raken. Dit keer niet door middel van weer een nieuw dieet of fitnessapparaat, maar met je hartritme!

David O’Hare raakte in zijn 25-jarige praktijk als arts voor mensen met overgewicht overtuigd van het feit dat diëten op de lange termijn niet helpen om af te vallen. Hij ontdekte dat mensen met overgewicht minder adequaat omgaan met emoties en daardoor het autonome zenuwstelsel en de hormoonhuishouding steeds verder ontregelden. Als je daarop reageert met een gedwongen regiem van een streng dieet wordt de ontregeling alleen nog maar erger. Hij ging op zoek naar methoden die wel hielpen en integreerde cognitieve therapie en mindfulness met de hartcoherentie methode. Dat bleek zeer succesvol.

‘Slanker met je hartritme’ is een methode om het emotionele brein op te schonen, zodat het wordt afgestemd op het heden in plaats van door te gaan met reageren op situaties vanuit het verleden. We hebben een emotioneel brein dat emotionele herinneringen opslaat. Door teveel beladen herinneringen kan het brein steeds ontregeld raken en ontstaan er onprettige gevoelens zoals angst, frustratie of zelfminachting. Om een onaangenaam gevoel weg te werken ga je eten. Maar uiteindelijk raakt het hele systeem verstoord. Honger, trek of verzadiging worden niet meer gevoeld en echt genieten van het eten gebeurt niet meer. Hartcoherentie kan helpen een emotie los te koppelen van een gebeurtenis uit het verleden waardoor er in het hier en nu vrijheid en keuzemogelijkheden ontstaan. Een dieet, en zeker een hongerdieet, versterkt de paniekreactie van het lichaam, dat gaat hamsteren omdat het honger vreest. Alleen een dieet zonder zelf aan emotieregulatie te werken heeft dus geen zin en werkt het jojo-effect in de hand.

-Hoe werkt het?
Het negen weken programma bestaat uit drie fasen.
Eerst van chaos naar hartcoherentie. Door dagelijkse oefeningen komt het ontregelde fysiologische systeem weer in balans met aandacht voor je eigenwaardigheid, adem, ademfrequentie en HartFocus.
De tweede fase gaat om het ontregelde emotionele brein weer goed functionerend te krijgen. Daarbij worden eerst emoties gevoeld die positief op het lichaam werken. Daarna leer je de lading af te halen van onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden die emoties zoals verdriet, frustratie en machteloosheid oproepen.
De derde fase van emotionele coherentie naar voedingscoherentie gaat om het herkennen van
emotionele aspecten van je eetgedrag. Eerst worden honger, trek en verzadiging weer bewust gemaakt en daarna gaat de aandacht naar de emotionele aspecten.
Zo kun je tot nieuwe keuzes komen.

-Voor wie is het bedoeld?
Voor mensen die het vertrouwen verloren hebben om met diëten af te vallen, maar wel de moed hebben om bij zichzelf naar binnen te kijken.

-Zijn er risico’s aan verbonden?
In de afgelopen vijftien jaar zijn geen negatieve bijwerkingen van hartcoherentie gevonden.
Risico’s worden juist verminderd door hartcoherentie. In de methode zit een fase van emotieregulatie, die wel wat innerlijke beroering met zich mee kan brengen. Hartcoherentie helpt heel goed om die te kunnen hanteren. Maar als je in die fase tot inzicht komt dat er onverwerkte zaken zijn waarbij je ondersteuning wilt, bied ik graag mijn hulp en expertise aan. Hierbij maak ik gebruik van biofeedback. Middels de pc wordt zichtbaar welke fysieke impact stress heeft en hoe je hier zelf invloed op uit kunt oefenen door adem technieken en emotieregulering. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. Daarnaast maak ik gebruik van Mindfulness Based Cognitieve Therapie, NLP en EFT.